Kublicki.pl logo

KANCELARIA PRAWNA ENGLISH EDITION

Masz pomysł na biznes?
SKR
OLL

O NAS

Profil

column icon

Jesteśmy poznańską kancelarią specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, zwłaszcza działających na rynku komunalnym, budowlanym i handlowym oraz jednostek samorządu terytoria...

Więcej

CEO test

column icon

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Kublicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swą drogę zawodową zaczynałem w roku 2001 jako stażysta w je...

Więcej

Alianse i Zespół

column icon

Mec. Michał Kublicki jest osobą zarządzającą Kancelarią w Poznaniu, działającą w zespole trzech radców prawnych oraz stale współpracującą z dwoma zaprzyjaźnionymi  kancelariami radcows...

Więcej

Profil

img

Jesteśmy poznańską kancelarią specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, zwłaszcza działających na rynku komunalnym, budowlanym i handlowym oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pracujemy z pełnym zaangażowaniem w powierzone zadania, kładąc nacisk na osobiste relacje z naszymi klientami, oparte na zaufaniu, wspierając prawnie ich pomysły i przedsięwzięcia.

Szczególnie cenimy klientów którzy pozwalają nam się rozwijać razem z nimi, wkraczając na co raz to nowe obszary prawa. Staramy się zrozumieć potrzeby i obawy klientów, przedsiębiorców i członków organów zarządczych.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i jednostek samorządu. Obsługujemy renomowane firmy, liderów wielkopolskiej przedsiębiorczości.
Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów oraz wykorzystując osobiste kontakty z prawnikami z innych państw, wkraczamy systematycznie na europejski rynek usług prawnych, realizując zadania wspólnie z partnerami z Francji, Anglii i Niemiec, nasze biura mieszczą się w Poznaniu, St.Etienne , a także w Londynie i Berlinie.

CEO test

img

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Kublicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swą drogę zawodową zaczynałem w roku 2001 jako stażysta w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich.

W latach 2003-2006 odbyłem aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ukończoną złożonym z sukcesem egzaminem sędziowskim. Jeszcze w trakcie aplikacji podjąłem zatrudnienie w sądownictwie, pracowałem w wydziale gospodarczym i egzekucyjnym ówczesnego Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie przez kilka lat pełniłem funkcję asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

W trakcie pracy w Sądzie Apelacyjnym byłem oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Legislacyjno-prawnym.

Byłem też zaangażowany w działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa, jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, brałem  udział w pracach nad nowelizacją ustawy o świadku koronnym oraz uczestniczyłem w innych procesach legislacyjnych.

Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17 października 2006 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem Pz – 2211/06 i złożyłem ślubowanie uprawniające do wykonywania zawodu radcy prawnego, a od roku 2009 prowadzę własną Kancelarię.

Alianse i Zespół

img

Mec. Michał Kublicki jest osobą zarządzającą Kancelarią w Poznaniu, działającą w zespole trzech radców prawnych oraz stale współpracującą z dwoma zaprzyjaźnionymi  kancelariami radcowskimi oraz biurem doradcy podatkowego i firmą audytorską.

W roku 2015 do zespołu w Poznaniu dołączyła radca prawny Sylwia Maciaszek-Kasprzak, która zajmuje się głównie obsługą inwestycji budowlanych realizowanych przez klientów Kancelarii.

W zakresie spraw podatkowych współpracujemy z biurem doradcy podatkowego Grzegorza Maciejewskiego oraz z firmą audytorską 4Audyt.

Sprawy we Francji w kancelarii w St.Etienne prowadzi adwokat Danièle Marjollet-Birynczyk. W Londynie współpracujemy z prawnikiem Adamem Mickiewiczem, natomiast w Berlinie z mec. Janem Biernatem.

OFERTA

KILKA SŁÓW O OFERCIE KANCELARII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Aktualności

Superprodukcja "Syberiada Polska"

więcej...

SPECJALIZACJE

Prawo sprawy cywilne i procesy sądowe:

reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, sporządzanie projektów umów i udział w negocjacjach kontraktów, windykacja należności

Prawo spółki i prawo korporacyjne:

Zakładanie spółek, bieżąca obsługa korporacyjna, przekształcenia i fuzje, optymalizacje podatkowe, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów.

Prawo samorząd terytorialny i przedsiębiorstwa komunalne:

kompleksowa obsługa prawna gminy i powiatu, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów stanowiących, sporządzanie opinii prawnych we wszelkich sprawach administracyjnych, pomoc prawna przy sporządzaniu umów i porozumień, których stroną jest gmina/powiat/województwo z uwzględnieniem zasad wynikających z prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczególnych, obsługa prawna sesji rady gminy/powiatu.

Prawo sprawy administracyjne:

sporządzanie wniosków, odwołań, skarg do WSA i NSA, reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, pomoc prawna w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych

Prawo nieruchomości i biznes:

Wyszukiwanie lokalizacji, kojarzenie partnerów biznesowych, analiza stanu prawnego nieruchomości, kompleksowa obsługa prawna inwestycji

Prawo praca:

restrukturyzacja zatrudnienia, spory pracownicze

Prawo sprawy rodzinne:

sprawy o rozwód i alimenty, sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi

KONTAKT

Miasto 3 EN

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Sławna 100/11
61-757b Poznań

691 555 020
kancelaria@kublicki.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas:

Miasto 3

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Sławna 100/11
61-757b Poznań

691 555 020
kancelaria@kublicki.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas:

Miasto 3

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Sławna 100/11
61-757b Poznań

691 555 020
kancelaria@kublicki.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas: