Kublicki.pl logo

KANCELARIA PRAWNA POZNAŃ BERLIN ST.ETIENNE LONDYN

Szybki kontakt
SKR
OLL

O NAS

Profil

column icon

Jesteśmy poznańską kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, zwłaszcza działających na rynku komunalnym, budowlanym i handlowym oraz jednostek samorządu t...

Więcej

CEO

column icon

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Kublicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swą drogę zawodową zaczynałem w roku 2001 jako stażysta w je...

Więcej

Alianse i Zespół

column icon

Jako osoba zarządzająca Kancelarią w Poznaniu, działam w zespole trzech radców prawnych oraz stale współpracuję z dwoma zaprzyjaźnionymi kancelariami radcowskimi i adwokacką oraz biurem dora...

Więcej

Profil

img

Jesteśmy poznańską kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze spółek prawa handlowego, zwłaszcza działających na rynku komunalnym, budowlanym i handlowym oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pracujemy z pełnym zaangażowaniem w powierzone zadania, kładąc nacisk na osobiste relacje z naszymi klientami, oparte na zaufaniu, wspierając prawnie ich pomysły i przedsięwzięcia.

Szczególnie cenimy klientów którzy pozwalają nam się rozwijać razem z nimi, wkraczając na co raz to nowe obszary prawa. Staramy się zrozumieć potrzeby i obawy klientów, pomagając nie tylko w sprawach biznesowych ale i prywatnych.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i jednostek samorządu. Obsługujemy renomowane firmy, liderów wielkopolskiej przedsiębiorczości i samorządu.

CEO

img

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Kublicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swą drogę zawodową zaczynałem w roku 2001 jako stażysta w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich.

W latach 2003-2006 odbyłem aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ukończoną złożonym z sukcesem egzaminem sędziowskim. Jeszcze w trakcie aplikacji podjąłem zatrudnienie w sądownictwie, pracowałem w wydziale gospodarczym i egzekucyjnym ówczesnego Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie przez kilka lat pełniłem funkcję asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

W trakcie pracy w sądownictwie byłem oddelegowany do Ministerstwia Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Legislacyjno-prawnym.

Byłem też zaangażowany w działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa, jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, brałem udział w pracach nad nowelizacją ustawy o świadku koronnym oraz uczestniczyłem w innych procesach legislacyjnych.

Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17 października 2006 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem Pz – 2211/06 i złożyłem ślubowanie uprawniające do wykonywania zawodu radcy prawnego, a od roku 2009 prowadzę własną Kancelarię.

Alianse i Zespół

img

Jako osoba zarządzająca Kancelarią w Poznaniu, działam w zespole trzech radców prawnych oraz stale współpracuję z dwoma zaprzyjaźnionymi kancelariami radcowskimi i adwokacką oraz biurem doradcy podatkowego i firmą audytorską.

Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów oraz wykorzystując osobiste kontakty z prawnikami z innych państw, wkraczamy systematycznie na europejski rynek usług prawnych, realizując zadania wspólnie z partnerami z Francji, Anglii i Niemiec, a wkrótce zamierzamy nawiązać współpracę z firmami z Ukrainy.

OFERTA

KILKA SŁÓW O OFERCIE KANCELARII

Od samego początku swojej drogi zawodowej zajmuję się głównie obsługą samorządu szczebla gminnego, w tym problematyką spółek komunalnych, będąc m.in. członkiem rady nadzorczej. Drugą specjalizacją jest obsługa spółek prawa handlowego działających na rynku typowo komercyjnym, główne rolnym i budowlanym. Przez wiele lat pracy jako radca prawny miałem okazję zetknąć się chyba ze wszystkimi rodzajami spraw, także stricte prywatnymi sprawami moich Klientów. Uczestniczyłem w wielu mediacjach i rozmowach biznesowych, co pozwoliło mi zdobyć wiedzę w różnych dziedzinach prawa, doradzam także w sprawach związanych z samą działalnością gospodarczą, udało mi się skojarzyć także kilku partnerów biznesowych. Dzięki temu poznałem też wielu wybitnych praktyków z dziedziny prawa, także podatkowego, jak również ekonomii i zarządzania. Zdobyte kontakty pozwalają mi w razie potrzeby stworzyć zespół ekspertów, którzy podejmą się najtrudniejszych zadań, bo oczywiste jest, że w dobie dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego w jakim się znajdujemy, po prostu nie da się być specjalistą we wszystkich gałęziach prawa.

aktualności

Superprodukcja „Syberiada Polska”

więcej...

Superprodukcja „Syberiada Polska”

Kancelaria zapewniła pomoc prawną polskej superprodukcji filmowej pt. Syberiada Polska. Było to duże wyzwanie dla naszej Kancelarii, które pozwoliło zebrać cenne doświadcz … nia w … różnych.. aspektach prawnych… tak skomplikowanego pod względem prawnym przedsięwzięci, … dotykającego …m.in. zagadnień praw autorskich, cenckich, aktorskich i…

SPECJALIZACJE

Prawo sprawy cywilne i procesy sądowe:

reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, sporządzanie projektów umów i udział w negocjacjach kontraktów, windykacja należności

Prawo spółki i prawo korporacyjne:

Zakładanie spółek, bieżąca obsługa korporacyjna, przekształcenia i fuzje, optymalizacje podatkowe, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów.

Prawo samorząd terytorialny i przedsiębiorstwa komunalne:

kompleksowa obsługa prawna gminy i powiatu, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów stanowiących, sporządzanie opinii prawnych we wszelkich sprawach administracyjnych, pomoc prawna przy sporządzaniu umów i porozumień, których stroną jest gmina/powiat/województwo z uwzględnieniem zasad wynikających z prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczególnych, obsługa prawna sesji rady gminy/powiatu.

Prawo nieruchomości i biznes:

Wyszukiwanie lokalizacji, kojarzenie partnerów biznesowych, analiza stanu prawnego nieruchomości, kompleksowa obsługa prawna inwestycji

Prawo praca:

restrukturyzacja zatrudnienia, spory pracownicze

KONTAKT

Poznań

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

(0048)691 555 020
kancelaria@kublicki.pl
kancelaria@7r.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas:

Londyn

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Sławna 100/11
61-757b Poznań

691 555 020
kancelaria@kublicki.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas:

Berlin

KANCELARIA PRAWNA
7R LEGAL

MICHAŁ KUBLICKI7R LEGAL

ul. Sławna 100/11
61-757b Poznań

691 555 020
kancelaria@kublicki.pl

Napisz do nas

Odwiedź nas: